Prístupová url

http://api.odkazprestarostu.sk/


API metódy

mestá | HTTP GET

http://api.odkazprestarostu.sk/mesta

Vráti zoznam aktívnych miest, v ktorých portál prevádzkujeme.

Parameters — žiadne

Príklad

[
{
  "id":"2",
  "nazov":"Bansk\u00e1 Bystrica",
  "mestske_casti":"1",
  "lat":"48.7362770",
  "long":"19.1461917",
  "list_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/list\/?mesto=2",
  "detail_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/mesto\/?mesto=2",
  "pocet_podnetov":"24"
},
{
  "id":"1",
  "nazov":"Bratislava",
  "mestske_casti":"1",
  "lat":"48.13470457551313",
  "long":"17.109832763671875",
  "list_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/list\/?mesto=1",
  "detail_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/mesto\/?mesto=1",
  "pocet_podnetov":"378"
},
...
]
     

Callback

mesto | HTTP GET

http://api.odkazprestarostu.sk/mesto?

Vráti detaily mesta so zoznamom mestských častí

Parameters

Príklad

{
  "list_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/list\/?mesto=1",
  "pocet_podnetov":"378",
  "mesto_id":"1",
  "mesto_nazov":"Bratislava",
  "lat":"48.13470457551313",
  "long":"17.109832763671875",
  "mestske_casti":[
  {
   "id":"17",
   "nazov":"\u010cunovo",
   "list_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/list\/?mestska_cast=17",
   "pocet_podnetov":"3",
   "mesto_id":"1",
   "mesto_nazov":"Bratislava"
  },
  {
   "id":"11",
   "nazov":"Dev\u00edn",
   "list_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/list\/?mestska_cast=11",
   "pocet_podnetov":"5",
   "mesto_id":"1",
   "mesto_nazov":"Bratislava"
  },
  ...
  ]
}
     

Callback

list | HTTP GET

http://api.odkazprestarostu.sk/list?

Vráti zoznam podnetov na základe zadaných parametrov. Všetky parametre sú nepovinné, no zadaný musí byť aspoň jeden z nich. Pre podnety konkrétneho mesta zadáme ID mesta, pre podnety špecifickej mestskej časti ID mestskej časti, pre podnety užívateľa jeho ID, pre vyhľadávanie zadáme kľúčové slovo.

Parameters - vsetky parametre su nepovinne

Príklad

{
  "pocet_podnetov":378,
  "pocet_stran":6,
  "strana":1,
  "najblizsi_podnet": "63.48", (vzdialenost v metroch, pokial je zadany parameter near)
  "mestska_cast": "Banská Bystrica - Stred", (pokial je zadany parameter near)
  "mesto": "Banská Bystrica", (pokial je zadany parameter near)
  "podnety":[
  {
   "id":"915",
   "detail_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/podnet\/?id=915",
   "nadpis":"Parkovanie na chodn\u00edkoch",
   "image":"_data\/_media_images\/thumbnails\/e46019c9a57e3ed9c65d5c32c212dd015cec8d7d.jpg",
   "popis":"Parkovanie na chodn\u00edkoch je zak\u00e1zan\u00e9, pokia\u013e vozidlo nenech\u00e1 1,5m ...",
   "datum":"11. m\u00e1j 2011",
   "status_slovom":"Zaslan\u00e9",
   "status_id":"3",
   "ulica_slovom":"Klincov\u00e1",
   "zodpovednost":"M\u00da Ru\u017einov",
   "url":"http:\/\/www.odkazprestarostu.sk\/bratislava\/podnety\/915\/parkovanie-na-chodnikoch",
   "lat":"48.1540836537",
   "long":"17.1389454603",
   "user_name":"Jozko Mrkvicka",
   "user_id":"261",
   "mesto_slovom":"Ru\u017einov",
   "mesto_id":"1",
   "mestska_cast_id":"2",
   "mestska_cast_slovom":"Ru\u017einov",
   "distance": 0.18
   "comments": 1 (number of comments)
  },
  ...
  ]
}

Callback

podnet | HTTP GET

http://api.odkazprestarostu.sk/podnet?

Vráti detail podnetu podľa zadaného ID.

Parameters

Príklad

{
  "id":"888",
  "detail_url":"http:\/\/api.odkazprestarostu.sk\/podnet\/?id=888",
  "nadpis":"Skorodovan\u00e1 skrinka na Radlinsk\u00e9ho ulici",
  "popis":"Pri zast\u00e1vke elektri\u010diek Vazovova sa nach\u00e1dza potenci\u00e1lne nebezpe\u010dn\u00e1 ...",
  "datum":"02. m\u00e1j 2011",
  "status_slovom":"Zaslan\u00e9",
  "status_id":"3",
  "ulica":"Radlinsk\u00e9ho",
  "zodpovednost":"M\u00da Star\u00e9 Mesto",
  "url":"http:\/\/www.odkazprestarostu.sk\/bratislava\/podnety\/888\/skorodovana-skrinka-na-radlinskeho-ulici",
  "lat":"48.1543162727",
  "long":"17.1189174056",
  "user_name":"Luk\u00e1\u0161 Jankovi\u010d",
  "user_id":"250",
  "mesto_slovom":"Star\u00e9 Mesto",
  "mesto_id":"1",
  "mestska_cast_id":"1",
  "mestska_cast_slovom":"Star\u00e9 Mesto",
  "images":[
   "http:\/\/odkazprestarostu.sk\/_data\/_media_images\/aa3ef8cfec6c9a9c14024e1cd57d972e37fc850b.jpg",
   "http:\/\/odkazprestarostu.sk\/_data\/_media_images\/7055e9472b66058fd8bf4b093e393ee11fe22ca2.jpg"
  ],
  "historia":
  [
   {
     "typ":"odpoved",
     "obsah":
     {
      "meno":"John Deo",
      "text":"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.",
      "image": "http:\/\/odkazprestarostu.sk\/_data\/_media_response\/7055e9472b66.jpg",
      "datum":"21.marec 2012",
      "icon":"https:\/\/sandbox.odkazprestarostu.sk\/application\/images\/office.png",
      "images":["https:\/\/sandbox.odkazprestarostu.sk\/_data\/_media_attachments\/2\/1\/3\/3\/communication\/3c67ef348b6d96ec0559fa51db27f3e5ba11c172.jpg","https:\/\/sandbox.odkazprestarostu.sk\/_data\/_media_attachments\/2\/1\/3\/3\/communication\/2829c5ddf04b523a5e7ee61c721c5696732eb6aa.jpg"]
      "cas":"Pred dvomi hodinami",
      "timestamp":"1332747357"
     }
   },
   {
     "typ":"komentar",
     "obsah":
     {
      "meno":"Jane Doe",
      "text":"Text komentara \r\n\...",
      "datum":"21.marec 2012",
      "cas":"Včera",
      "images":[],
      "icon":"https:\/\/sandbox.odkazprestarostu.sk\/public\/avatar\/1_t.png",
      "timestamp":"1342747357"
     }
   },
   {
     "typ":"aktualizacia",
     "obsah":
     {
      "meno":"Erik Doe",
      "text":"Podnet bol vyrieseny, ako je mozne vidiet na prilozenej fotografii. Dakujeme!",
      "images":["https:\/\/sandbox.odkazprestarostu.sk\/_data\/_media_attachments\/2\/1\/3\/3\/communication\/3c67ef348b6d96ec0559fa51db27f3e5ba11c172.jpg"]
      "datum":"19.apr\u00edl 2012",
      "cas":"19.apríl 2012",
      "icon":"https:\/\/sandbox.odkazprestarostu.sk\/application\/images\/user.png",
      "timestamp":"1352747357"
     }
   },
   ...
  ]
  ]
}

Callback

kategorie | HTTP GET

http://api.odkazprestarostu.sk/kategorie

Vráti zoznam kategórií problémov

Príklad

[
{
  "id":"1",
  "kategoria":"Pr\u00edroda a \u017eivotn\u00e9 prostredie",
  "parent": null
},
{
  "id":"3",
  "kategoria":"Opusten\u00e9 nepojazdn\u00e9 vozidl\u00e1",
  "parent": null
},
{
  "id":"21",
  "kategoria":"Verejn\u00FD poriadok (no\u010Dn\u00FD k\u013Eud, reklama, graffiti)",
  "parent": null
},
{
  "id":"76",
  "kategoria":"Vandalizmus",
  "parent": "21"
},
{
  "id":"80",
  "kategoria":"Graffiti",
  "parent": "21"
},
...
]
     

Callback